Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/41/ZO/FA/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Sukcesywną dostawę materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz nośników informacji dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych".

 

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/39/PN/BI/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz montaż dwóch węzłów obliczeniowych, macierzy dyskowej, przełącznika FC wraz z kartami sieciowymi FC do klastra obliczeniowego"

 

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/40/PN/BL/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"

 

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/43/PN/BI/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa urządzenia klasy UTM wraz z urządzeniami zapewniającymi bezpieczny dostęp bezprzewodowy dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na potrzeby realizacji Projektu Nr POIG.02.03.00-00-033/10 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/38/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację systemu do oceny toksyczności środowiskowej i substancji chemicznych"

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 60