Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/33/PN/BR-5/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę komory  laminarnej wraz z adaptacją stanowiska pracy"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/22/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę wag magazynowych"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/17/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa mobilnej stacji meteo oraz mierników hałasu i wibracji wraz z adaptacją pomieszczeń do przechowywania urządzeń"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/20/PN/BR-5/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację aparatury laboratoryjnej wraz z wyposażeniem dodatkowym"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/25/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę wagi analitycznej"

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 60