Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/52/PN/BI/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę specjalistycznego oprogramowania oraz usługi wsparcia licencji posiadanego oprogramowania ArcGIS”


 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/45/PN/FA/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Modernizację sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 – Etap II.”

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/51/PN/BO/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę serwera oraz stacji roboczych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na potrzeby projektu Nr 642231 NEW INNONET"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/48/ZO/BO/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Organizację spotkania realizatorów projektu CRIS w Goczałkowicach".

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/47/PN/BL/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 60