Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/30/PN/BL/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa oraz instalacja urządzeń niezbędnych do utworzenia stanowiska spalań wraz z adaptacją pomieszczenia"


 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/29/PN/BR-3/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawa oraz montaż wielofunkcyjnej komory fitotronowej wraz z adaptacją pomieszczenia"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/54/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację szafy chłodniczej"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/53/PN/BO/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę serwera oraz stacji roboczych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na potrzeby projektu Nr 642231 NEW INNONET"


 

 

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/49/ZO/BR-2/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt. "Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni”(CRIS) na podstawie umowy nr Pol-Nor/199120/21/2013"

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 60