Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/59/ZO/FA/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę systemu antywirusowego z roczną licencja dla 145 stacji roboczych/serwerów"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/57/PN/BR-3/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/56/PN/BR-3/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru fluorescencji chlorofilu (fluorymetru) wraz z wyposażeniem dodatkowym"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/55/PN/BI/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/25/PN/BR-3/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę przenośnego miernika do pomiaru podatności magnetycznej gleb wraz z sondą pomiarową”

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 60