Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/62/PN/BR-1/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę analizatora biogazu"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/63/ZO/BR-2/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: „Dostawę stacji meteorologicznej na potrzeby realizacji projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni - Pol-Nor/199120/21/2013”

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/60/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację zestawu do analizy białek i kwasów nukleinowych"

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

· Wzór oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ

· Specyfikacja techniczno - cenowa - Załącznik Nr 1.1 do SIWZ

· Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 - Załącznik Nr 2a) do SIWZ

· Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 - Załącznik Nr 2b) do SIWZ

· Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 2 pkt. 5) - Załącznik Nr 2c) do SIWZ

· Wzór umowy - Załącznik Nr 3 do SIWZ

· Wykaz dostaw - Załącznik Nr 4 do SIWZ

· Wzór zobowiązania do oddania zasobów - Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/33/PN/BL/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację trzykanałowego analizatora węgla, wodoru i siarki wraz z wyposażeniem dodatkowym"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/50/ZO/BR-2/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: „Dostawę stacji meteorologicznej na potrzeby realizacji projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni - Pol-Nor/199120/21/2013”

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 60