Strona Główna Zamówienia publiczne

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych, mikrobiologicznych, szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w 2010 roku" (znak postępowania: ZP/06/DL/2010).

 

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawów do oznaczania toksyczności Daphtoxkit F oraz kuwet Microtox (Disposable Glass Cuvettes) dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/13/DNE2/2010).

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę wirówki stołowej wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/11/DNE2/2010).

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę analizatora do pomiaru ozonu dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/14/DNE3/2010).

 

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników informacji dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/08/DFT/2010)

 
<< Początek < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następna > Ostatnie >>

Strona 55 z 60