Strona Główna Zamówienia publiczne

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu do manometrycznego oznaczania biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5 wraz z wyposażeniem" (znak postępowania: ZP/35/DL/2010)

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę młyna laboratoryjnego do materiałów miękkich" (znak postępowania: ZP/34/DL/2010)

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu pompowego do poboru próbek wody, młynka hydrometrycznego, próbnika osadu zawieszonego oraz próbnika do prób osadów dennych" (znak postępowania: ZP/31/DNS1/2010).

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: " Dostawę przenośnej stacji roboczej wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami, na potrzeby realizacji projektu pt. Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)". (Znak postępowania: ZP/33/DNP3/2010).

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę przenośnego spektrofotometru do analizy ChZT w wodach i ściekach wraz z wyposażeniem" (znak postępowania: ZP/32/DL/2010).

 
<< Początek < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następna > Ostatnie >>

Strona 52 z 60