Strona Główna Zamówienia publiczne

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę przenośnego urządzenia do sączenia próbek wody wraz z wyposażeniem" (znak postępowania: ZP/40/DL/2010)

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu części kompatybilnych z posiadanym spektrometrem w podczerwieni VECTOR 22" (znak postępowania: ZP/39/DL/2010)

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę przystawki do posiadanego analizatora węgla organicznego HiPerTOC firmy Thermo FISHER, umożliwiającej oznaczanie śladowych stężeń węgla organicznego (OWO) w próbkach wód." (znak postępowania: ZP/38/DL/2010).

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę systemu do koncentracji analitów termolabilnych w roztworach rozpuszczalników z kontrolą objętości wraz z wyposażeniem." (znak postępowania: ZP/37/DL/2010).

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę pompy głębinowej wraz z wyposażeniem" (znak postępowania: ZP/36/DL/2010)

 
<< Początek < Poprzednia 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Następna > Ostatnie >>

Strona 51 z 60