Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/01/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/70/ZO/BR-2/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: „Dostawę części komputerowych na potrzeby realizacji projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni - Pol-Nor/199120/21/2013”

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/60/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację zestawu do analizy białek i kwasów nukleinowych"

 

 

 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/42/ZO/BO/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: "Przeprowadzenie szkoleń i wsparcia coachingowego dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"


 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/61/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację homogenizatora ultradźwiękowego (sonifikatora) wraz z wyposażeniem i adaptacją stanowiska pracy"

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 60