Strona Główna Zamówienia publiczne

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Termomodernizację budynku Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach przy ul. Kossutha 6 – etap I: wymiana stolarki okienno – drzwiowej" (znak postępowania: ZP/02/DFA/2011).

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/03/TI/2011)

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Rezerwację, zakup i dostarczanie krajowych oraz międzynarodowych biletów lotniczych dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2011" (znak postępowania: ZP/47/DZ/2010)

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę przystawki do posiadanego analizatora węgla organicznego HiPerTOC firmy Thermo FISHER, umożliwiającej oznaczanie śladowych stężeń węgla organicznego (OWO) w próbkach wód" (znak postępowania: ZP/45/DL/2010)

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu do analizy zawartości azotu wg Kjeldahla" (znak postępowania: ZP/42/DL/2010)

 
<< Początek < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna > Ostatnie >>

Strona 50 z 60