Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/05/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę aparatury do poboru i przygotowania ciał stałych"

 
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/03/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę przenośnego automatu do poboru prób wody i ścieków"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/09/ZO/BO/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: Usługa cateringowa podczas spotkania realizatorów i konferencji projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni - Pol-Nor/199120/21/2013-CRIS”

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/58/PN/BR-5/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz instalację systemu do Real Time PCR"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/02/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru fluorescencji chlorofilu (fluorymetru) wraz z wyposażeniem dodatkowym"

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 60