Strona Główna Zamówienia publiczne

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/12/PN/BL/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę odczynników chemicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - wzorce"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/04/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę aparatury do prowadzenia badań w środowisku glebowym"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/10/PN/BR-3/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę terenowego miernika do pomiaru zawartości chlorofilu, flawonoidów oraz antocyjanów w liściach"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/06/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę mierników hałasu i wibracji oraz adaptacja pomieszczeń do przechowywania urządzeń pomiarowych i zabezpieczenia danych pomiarowych"

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/07/PN/BR-1/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę mobilnej stacji meteo"

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 60