Strona Główna Rejestr zmian Archiwum Organy Instytutu

Rada Naukowa

dr hab. inż. Eleonora Wcisło - Przewodnicząca

tel.: (32) 254-60-31, fax: (32) 254-17-17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skład Rady Naukowej

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowo-badawczej i badawczo-technicznej. Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych i statut Instytutu.

Rada Naukowa:

 • uchwala statut Instytutu,

 • wnioskuje o powołanie i odwołanie Dyrektora Instytutu,

 • opiniuje kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym ustala perspektywiczne plany działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,

 • opiniuje kierunkowe plany merytoryczne i finansowe Instytutu oraz roczne sprawozdania z wykonania planów,

 • opiniuje regulamin organizacyjny i regulamin pracy przedłożony przez dyrektora,

 • inspiruje i ocenia rozwój kadry naukowej i badawczo-technicznej,

 • opiniuje wnioski o nagrody naukowe, przyznanie stypendiów, stażów i urlopów naukowych,

 • przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne w zakresie posiadanych uprawnień,

 • ocenia kwalifikacje na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych,

 • opiniuje wnioski dotyczące stałej współpracy z innymi jednostkami prawnymi.

 

Dyrektor

dr hab. inż. Jan Skowronek

tel.: (32) 254-60-31, fax: (32) 254-17-17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu:

 • ustala plany działalności Instytutu,

 • opracowuje kierunkowe plany tematyczne i finansowe Instytutu oraz roczne sprawozdania z ich wykonania,

 • realizuje politykę kadrową,

 • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,

 • reprezentuje Instytut na zewnątrz.

Wyjątkiem są sprawy należące do uprawnień Rady Naukowej.

Dyrektor może powoływać kolegium lub inne organy opiniodawczo – doradcze.