Strona Główna Struktura organizacyjna Działy obsługi


Sekretariat

Podstawowym zadaniem Sekretariatu jest obsługa sekretarska Dyrekcji, zapewnienie właściwej ewidencji i obiegu korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej przechodzącej przez Sekretariat.

Katarzyna Lubera
tel. (32) 254-01-64, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Kadr i Płac

Podstawowym zadaniem Działu Kadr jest realizacja polityki kadrowej Instytutu, prowadzenie spraw kadrowych, spraw socjalno-bytowych obecnych i byłych pracowników, wykonywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie.

mgr Aleksandra Sąsała - kierownik działu
tel. (32) 254-60-31 wew. 255, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Ekonomiczny

Zakres zadań Działu Planowania obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
  • sporządzanie planu rzeczowo-finansowego na dany rok kalendarzowy, kontrola terminów zakończenia prac i sprawozdawczość w tym zakresie,
  • sporządzanie planu sprzedaży prac na podstawie zawartych umów, wystawianie faktur za zrealizowane etapy bądź zadania,
  • sporządzanie umów z kontrahentami zewnętrznymi na realizację krajowych tematów badawczych,
  • zlecanie i zawieranie umów z kooperantami i kontrola wysokości poniesionych kosztów „kooperacji” zgodnie z kartą kalkulacyjną projektu.
tel. (32) 254-60-31 wew. 285, fax. (32) 254-17-17


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zadania Pełnomocnika Ochrony w zakresie informacji niejawnych określają przepisy wymienione w art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228).

mgr inż. Bogdan Kacprzak
tel. (32) 254-60-31 wew. 230, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Księgowości

Podstawowym zadaniem Działu jest prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności Instytutu oraz wykonywanie analiz i sprawozdawczości w tym zakresie.

Joanna Zagórowicz – kierownik działu, główna księgowa
tel. (32) 254-60-31 wew. 286, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Zamówień Publicznych

Do zadań działu należy m.in. organizacja postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane oraz kontrola realizacji powyższych zamówień.


mgr Jolanta Brol - kierownik działu
tel. (32) 254-60-31 wew. 249, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dział Administracji

Zakres zadań Działu Administracji (DFA) obejmuje następujące zagadnienia: administrowanie budynkami i terenem Instytutu, sprzętem, urządzeniami techniczno-biurowym i środkami łączności (z wyłączeniem łączności komputerowej), zapewnienie odpowiednich warunków BHP i ppoż., technicznej obsługi działalności Instytutu a także prowadzenie księgi obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Piotr Romanek - kierownik działu
tel. (32) 254-60-31 wew. 283, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. @ietu.katowice.pl

Stanowisko ds. BHP

Zadania Stanowiska ds. BHP określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami).

Halina Griger
tel. (32) 254-60-31 wew. 251, fax. (32) 254-17-17
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.