Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/18/DW/2010

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Druk materiałów promocyjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/18/DW/2010).