Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/25/DW/2010

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych, cyfrowego aparatu fotograficznego i pamięci przenośnej dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/25/DW/2010).