Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/01/DFT/2010

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę fabrycznie nowych tonerów, atramentów, dyskietek oraz płyt CD i DVD dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2010" (znak postępowania: ZP/01/DFT/2010).