Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/33/DNP1/2009

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Usługi kurierskie w zakresie transportu próbek w kontrolowanych warunkach temperatury na terenie Europy" (znak postępowania: ZP/33/DNP1/2009).