Strona Główna

ZP/02/PN/BL/2017

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/02/PN/BL/2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Sukcesywną dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych"

 

 

Zmieniony ( piątek, 10 marca 2017 14:32 )