Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/31/DNB/2009

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę czasopism zagranicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za rok 2010" (znak postępowania: ZP/31/DNB/2009).