Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/16/PN/RES/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/16/PN/RES/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów"