Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/13/PN/BL/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/13/PN/BL/2016

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"