Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/09/ZO/BO/2016

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/09/ZO/BO/2016

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: Usługa cateringowa podczas spotkania realizatorów i konferencji projektu Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni - Pol-Nor/199120/21/2013-CRIS”