Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/42/ZO/BO/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/42/ZO/BO/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy Pzp na: "Przeprowadzenie szkoleń i wsparcia coachingowego dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"