Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/59/ZO/FA/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/59/ZO/FA/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę systemu antywirusowego z roczną licencja dla 145 stacji roboczych/serwerów"