Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/55/PN/BI/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/55/PN/BI/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych"