Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/48/ZO/BO/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/48/ZO/BO/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Organizację spotkania realizatorów projektu CRIS w Goczałkowicach".