Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/41/ZO/FA/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/41/ZO/FA/2015

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na: „Sukcesywną dostawę materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz nośników informacji dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych".