Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/39/PN/BI/2015

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/39/PN/BI/2015

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: "Dostawę oraz montaż dwóch węzłów obliczeniowych, macierzy dyskowej, przełącznika FC wraz z kartami sieciowymi FC do klastra obliczeniowego"