Strona Główna Zamówienia publiczne Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę sprzętu komputerowego  dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/26/TI/2009).