Strona Główna Instrukcja obsługi

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), jako “inny podmiot wykonujący zadania publiczne”, zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619) szczegółowo określa strukturę podmiotowych stron BIP, a także technologię, w której należy przygotować BIP.

Zgodnie z cytowaną ustawą, część przepisów dotyczących zakresu udostępnienia informacji za pośrednictwem BIP wchodzi w życie w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 1 lipca 2003 r.

Nawigację po stronach BIP umożliwia umieszczone na szarym pasku w lewej części ekranu menu przedmiotowe czyli wykaz grup tematycznych, w których są zestawione udostępniane informacje publiczne.

Poniżej menu przedmiotowego znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających poszukiwane wyrażenie.

"Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

"www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.

"www.ietu.katowice.pl” - pozwala na przeniesienie się do internetowego serwisu informacyjnego Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Przejście do strony głównej IETU jest również możliwe poprzez logo IETU umieszczone w górnym lewym rogu strony.