Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/22/DFT/2009

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę fabrycznie nowych tonerów, atramentów, dyskietek oraz płyt CD i DVD dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2009. (znak postępowania: ZP/22/DFT/2009).