Strona Główna Zamówienia publiczne ZP/27/IETU/2009

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę dwóch mierników stężeń pyłu PM10 do pomiarów ciągłych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach" (znak postępowania: ZP/27/IETU/2009).