Strona Główna Zamówienia publiczne Archiwum 2009

Archiwum 2009

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę dwóch komputerów przemysłowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/19/IETU/2009).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę komputera przenośnego z matrycą 12,1 cala dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/17/IETU/2009).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę dwóch komputerów przemysłowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/16/IETU/2009).


Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę czterech anemometrów ultradźwiękowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/15/IETU/2009).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę dwóch laserowych liczników cząstek pyłu, przystosowanych do ciągłego pomiaru wybranych zakresów frakcji aerozoli w powietrzu atmosferycznym dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/14/IETU/2009).

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę zestawu komputerowego wraz z licencją na system operacyjny oraz innych urządzeń komputerowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/13/TI/2009).

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Sprzedaż i dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych" (znak postępowania: ZP/10/DFA/2009).


Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych materiałów promocyjnych Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii.” (znak postępowania: ZP/12/DW/2009).

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Usługę drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych materiałów promocyjnych Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.” (znak postępowania: ZP/06/DW/2009).


Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawa zestawów komputerowych oraz licencji na system operacyjny i licencji dostępowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.” (znak postępowania: ZP/11/TI/2009).

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawa fabrycznie nowych tonerów, atramentów, dyskietek oraz płyt CD i DVD dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2009.”
(znak postępowania: ZP/09/DFT/2009).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Rezerwację, zakup i dostarczanie krajowych oraz międzynarodowych biletów lotniczych dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2009." (znak postępowania: ZP/05/DZ/2009).

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzenia zapewniającego bezpieczne przechowywanie danych w lokalnej sieci komputerowej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych." (znak postępowania: ZP/03/TI/2009).