Strona Główna Zamówienia publiczne Archiwum 2008

Archiwum 2008

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej reki o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Obsługa prawna Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2009." (znak postępowania: ZP/28/DX/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Sprzedaż energii elektrycznej dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, do budynku przy ul. Sławka 5." (znak postępowania: ZP/46/DFA/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawa prasy dziennej i specjalistycznej dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za rok 2009" (znak postępowania: ZP/41/DNB/2008).


Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawa czasopism zagranicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za rok 2009" (znak postępowania: ZP/39/DNB/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Sprzedaż energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej i utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii do budynku: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Sławka 5." (znak postępowania: ZP/40/DFA/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Bankowa obsługa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, udzielenie kredytu w rachunku bankowym oraz kredytów obrotowych, krótkoterminowych." (znak postępowania: ZP/DF/22/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawa mobilnej stacji do poboru prób środowiskowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/27/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na:
Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz udzielenie wsparcia technicznego dla urządzeń zapewniających bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę lokalnej sieci komputerowej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
cz. I. Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz udzielenie wsparcia technicznego dla urządzeń UTM zapewniających bezpieczeństwo lokalnej sieci komputerowej.
cz. II. Dostawa, instalacja oraz konfiguracja przełączników aktywnych zapewniających zwiększenie przepustowości oraz ciągłość pracy lokalnej sieci komputerowej."
(znak postępowania: ZP/24/TI/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę mobilnej stacji do poboru prób środowiskowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/23/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę i montaż wyposażenia laboratorium do oznaczania śladowych zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych w postaci kompletu mebli laboratoryjnych wraz z dygestoriami oraz podłączenie ich do istniejącej instalacji elektrycznej, wyciągowej i wodno-kanalizacyjnej dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/18/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę i uruchomienie przenośnego przyrządu do pomiaru fotosyntezy dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych." (znak postępowania: ZP/19/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę i uruchomienie oraz obsługę serwisową fabrycznie nowego wyposażenia do posiadanego mineralizatora mikrofalowego Multiwave 3000 firmy Anton Paar w postaci ośmiopozycyjnego rotora 8SXQ 100 lub równoważnego do mineralizacji trudnych matryc z kompletem naczyń dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/21/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę, instalację i uruchomienie systemu do ekstrakcji próbek, odpędzania rozpuszczalnika i zagęszczania ekstraktów dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/20/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę, instalację i uruchomienie detektora diodowego DAD wraz z zestawem do instalacji i akcesoriami, kompatybilnego z posiadanym chromatografem cieczowym z serii Agilent 1200 dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/17/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę mobilnej stacji do poboru prób środowiskowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/16/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę, instalację i uruchomienie systemu do automatycznej szybkiej ekstrakcji ciśnieniowej związków organicznych z próbek stałych za pomocą rozpuszczalników dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/15/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę, instalację i uruchomienie chromatografu jonowego z detektorem przewodnościowym i elektrochemicznym wraz z wyposażeniem i zestawem startowym umożliwiającym pracę dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych." (znak postępowania: ZP/14/IETU/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych:
część I: dostawa notebooka
część II: dostawa zestawu komputerowego
część III: dostawa innych urządzeń komputerowych."
(znak postępowania: ZP/12/TI/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Sprzedaż energii elektrycznej dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: ZP/10/DFA/2008).

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "dostawę sprzetu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: część I: dostawa zestawu komputerowego, część II: dostawa notebooka z matrycą 12,1 cali, część III: dostawa notebooka z matrycą 15,4 cali, część IV: dostawa innych urządzeń komputerowych". (znak postępowania: ZP/09/TI/2008).

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "usługę drukowania wraz z wykonaniem projektu graficznego materiałów promocyjnych i informacyjnych Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”". (znak postępowania: ZP/07/DW/2008).

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: część I: dostawa zestawu komputerowego, część II: dostawa notebooka". (znak postępowania: ZP/05/TI/2008).

Zamówienie z wolnej ręki o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę energii elektrycznej dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych dla budynku DAMM w terminie od 01.01.2008 do 31.12.2008". (znak postępowania: ZP/06/DFA/2008).

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę fabrycznie nowych tonerów, atramentów, taśm, dyskietek oraz płyt CD i DVD dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2008.". (znak postępowania: ZP/03/DFT/2008).

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę samochodu dostawczego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu." (znak postępowania: ZP/04/DFT/2008).

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę materiałów biurowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2008.". (znak postępowania: ZP/02/DFT/2008).

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na usługę: "Dostawa, instalacja i uruchomienie chromatografu cieczowego z detektorem fluorescencyjnym (HPLC-FLD) dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: 49/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na usługę: "Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do odpędzania rozpuszczalnika i zagęszczania ekstraktów wraz z wyposażeniem dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: 50/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na usługę: "Dostawa, instalacja i uruchomienie zmywarki do szkła laboratoryjnego z wyposażeniem dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: 51/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na usługę: "Rezerwacja, zakup i dostarczenie biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych przy wyjazdach międzynarodowych dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w rok 2008." (znak postępowania: ZP/01/DZ/2008).