Strona Główna Zamówienia publiczne Archiwum 2007

Archiwum 2007

Zamówienie z wolnej ręki o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na usługę: "Obsługa prawna dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2008". (znak postępowania: 12/ZP/DX/2007).

Zamówienie z wolnej ręki o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty z art. 11 ust. 8 na: "Dostawę energii elektrycznej dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w terminie od 22.09.2007 do 30.09.2008". (znak postępowania: 04/ZP/DFA/2007).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211.000,00 Euro na usługę: "Rezerwacja, zakup i dostarczenie biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych przy wyjazdach międzynarodowych dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w rok 2008." (znak postępowania: 11/ZP/DZ/2007).


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211.000,00 Euro na: "Dostawę prasy dziennej i specjalistycznej dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za rok 2008." (znak postępowania: 09/ZP/DNB/2007).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211.000,00 Euro na: "Dostawę czasopism zagranicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych za rok 2008." (znak postępowania: 10/ZP/DNB/2007).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na: "Dostawa, instalacja i uruchomienie przewoźnego urządzenia do poboru próbek gleb, gruntów, złóż odpadów" (znak postępowania: 44/2/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na: "Dostawa, instalacja i uruchomienie przewoźnego urządzenia do poboru próbek gleb, gruntów, złóż odpadów" (znak postępowania: 44/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na: "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego spektrometru atomowej absorpcji wraz z wyposażeniem w siedzibie Zamawiającego Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: 47/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na: "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego przenośnego analizatora rtęci wraz z wyposażeniem w siedzibie Zamawiającego Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach." (znak postępowania: 45/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na: "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego chromatografu gazowego wraz z wyposażeniem w siedzibie Zamawiającego Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. " (znak postępowania: 46/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na: "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego analizatora węgla organicznego wraz z wyposażeniem w siedzibie Zamawiającego Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. " (znak postępowania: 43/IETU/2006/U).

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na: "Dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowego mikrofalowego ekstraktora ciśnieniowego w siedzibie Zamawiającego Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. " (znak postępowania: 48/IETU/2006/U).

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę urządzeń komputerowych do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (znak sprawy: 11/TI/24/10/2007). więcej
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oprogramowania antywirusowego do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (znak sprawy: 10/TI/19/10/2007). więcej
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy o wartości poniżej 60 000,00 Euro na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - numer ogłoszenia UZP: 215094 - 2007 (znak sprawy: 09/TI/04/10/2007). więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę urządzeń komputerowych do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (znak sprawy: 11/TI/24/10/2007). więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę oprogramowania antywirusowego do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (znak sprawy: 10/TI/19/10/2007). więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (V części) (znak sprawy: 09/TI/04/10/2007). więcej
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy o wartości poniżej 60 000,00 Euro na dostawę: serwera oraz sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - numer ogłoszenia UZP: 149936 - 2007 (znak sprawy: 07/TI/03/08/2007). więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego (znak postępowania: 07/TI/03/08/2007). więcej
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy o wartości poniżej 60 000,00 Euro na dostawę: serwera oraz sprzętu komputerowego dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - numer ogłoszenia UZP: 114788 - 2007 (znak sprawy: 05/TI/15/06/2007). więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę serwera oraz sprzętu komputerowego (znak postępowania: 05/TI/15/06/2007). więcej
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy o wartości poniżej 60 000,00 Euro na dostawę sprzętu komputerowego - numer OZU/2007/05/30-1183303 (04/TI/15/05/2007). więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego (znak postępowania: 04/TI/15/05/2007). więcej
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy o wartości poniżej 60 000,00 Euro na wykonanie analiz radiologicznych zawartości izotopu cezu 137Cs OZU/2007/05/16-1984969 (znak postępowania: ZP/DNS4/16/04/07). więcej
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy o wartości poniżej 60 000,00 Euro na dostawy materiałów biurowych do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w 2007r. OZU/2007/02/06-1042985 (znak postępowania: 02/ZP/DFT/2007). więcej
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy o wartości poniżej 60 000,00 Euro na dostawy materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz nośników informatycznych) do IETU w 2007r. - numer OZU/2007/01/31-350286 (znak postępowania: 01/ZP/DFT/2007). więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawy materiałów biurowych do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w 2007r. (znak postępowania: 02/ZP/DFT/2007). więcej
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania na dostawy materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz nośników informatycznych) do IETU w 2007r. (znak postępowania: 01/ZP/DFT/2007). więcej
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy o wartości poniżej 60 000,00 Euro na usługę świadczenia stałej pomocy prawnej w 2007r. - numer OZU/2007/01/18-1320496 (znak postępowania: 01/DX/ZP/DF/2007). więcej

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na usługę w zakresie "Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych przy wyjazdach międzynarodowych dla pracowników Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w 2007 roku. " (znak postępowania: 03/ZP/DZ/2007).