Strona Główna Zamówienia publiczne Archiwum starsze

Archiwum starsze


  • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na "prenumeratę czasopism w 2006 roku i dostawę zaprenumerowanych czasopism do siedziby Zamawiającego" (znak postępowania: 01/ZP/DB/2005 Prenumerata czasopism).
    Termin składnia ofert: 2.12.2005r. więcej (wniosek o wydanie specyfikacji SIWZ)

  • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na "bankową obsługę Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz udzielenie kredytu w rachunku bankowym oraz kredytów obrotowych, krótkoterminowych" (znak postępowania: 01/ZP/DF/2005 Obsługa bankowa).
    Termin składnia ofert: 15.11.2005r. więcej (wniosek o wydanie specyfikacji SIWZ)

  • Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000,00 Euro na "Całodobową fizyczną ochronę mienia Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach" (znak postępowania: 01/ZP/DFA/2005 Ochrona mienia).
    Termin składnia ofert: 18.03.2005r. więcej