Strona Główna Rejestry

 • Instytut prowadzi ewidencję niepublikowanych prac naukowo-badawczych, do wglądu w Bibliotece Naukowej IETU.

  • Treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
  1. wystąpienie pokontrolne NIK z kontroli P/04/082/LKA/04 “Realizacja Ramowych Programów Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji UE”

  2. wystąpienie NIK KGP/41021-5/05 dot. zamieszczenia informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

  Wniosek o udostępnienie informacji (wniosek do pobrania).