Strona Główna Rejestr zmian Archiwum

Rada Naukowa

dr hab. inż. Eleonora Wcisło - Przewodnicząca

tel.: (32) 254-60-31, fax: (32) 254-17-17, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Skład Rady Naukowej

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym jednostki badawczo-rozwojowej w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowo-badawczej i badawczo-technicznej. Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych i statut Instytutu.

Rada Naukowa:

  • uchwala statut Instytutu,

  • wnioskuje o powołanie i odwołanie Dyrektora Instytutu,

  • opiniuje kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym ustala perspektywiczne plany działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,

  • opiniuje kierunkowe plany merytoryczne i finansowe Instytutu oraz roczne sprawozdania z wykonania planów,

  • opiniuje regulamin organizacyjny i regulamin pracy przedłożony przez dyrektora,

  • inspiruje i ocenia rozwój kadry naukowej i badawczo-technicznej,

  • opiniuje wnioski o nagrody naukowe, przyznanie stypendiów, stażów i urlopów naukowych,

  • przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne w zakresie posiadanych uprawnień,

  • ocenia kwalifikacje na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych,

  • opiniuje wnioski dotyczące stałej współpracy z innymi jednostkami prawnymi.